Công ty Cổ phần Nhựa xốp 76 đang cần tuyển dụng nhân sự với yêu cầu như sau: